Kontakt/PPR

Inhämta alltid PPR / Fältinformation innan du kommer och landar.

Flygplatsen uppfyller ej kraven enligt TSFS 2010:123 angående hinderfrihet samt saknar ban och tröskelmarkeringar.
Stråk 24 inflyttad tröskel pga av träd och byggnader på kort final – OM vind tillåter är det bättre att landa 06.
Fältet är enbart avsett för ultralätt flygverksamhet.